bprotokol-z-obrad-jury-konkursu-na-nowa-polska-sztuke-teatralna-niepodleglib

Protokół z obrad Jury Konkursu na Nową Polską Sztukę Teatralną „NIEPODLEGLI”

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie informuje, że Jury Konkursu na Nową Polską Sztukę Teatralną „NIEPODLEGLI” w składzie: Grzegorz Gauden, Antoni Libera, Janusz Majcherek (Przewodniczący), Małgorzata Sikorska-Miszczuk i Anna Wachowiak (Sekretarz), w toku dwóch posiedzeń w dniach 1 i 4 października 2018 roku, nagrodę główną Konkursu „NIEPODLEGLI”, w wysokości 50 000 złotych, postanowiło przyznać

Krzysztofowi Prusowi (godło Michał Bukary) za sztukę „Sprawa N”.

Spośród 123 tekstów dramatycznych zgłoszonych do Konkursu „Sprawa N” w najwyższym stopniu spełniła oczekiwania Jury. Inspirowana tragicznym wydarzeniem u zarania II Rzeczpospolitej, jakim było zabójstwo Gabriela Narutowicza, pierwszego polskiego prezydenta po odzyskaniu niepodległości, idealnie wpisała się w tematykę Konkursu, a zarazem w ostry i bezkompromisowy sposób przedstawiła fundamentalne problemy i konflikty właściwe historii Polski od końca XVIII wieku. W sztuce Krzysztofa Prusa widać liczne nawiązania do tradycji polskiego romantyzmu, a także ogromną dbałość o konkret i detal historyczny.

Jury Konkursu przyznało także trzy równorzędne wyróżnienia, każde w wysokości 10 000 złotych, sztukom (w kolejności alfabetycznej):
„Buława” Jarosława Jakubowskiego (godło Mistrz Cierpienia),
„Historia Zapominania” Magdaleny Drab (godło Młodsza Pani)
oraz „Prezydent Paderewski” Marka Kochana (godło Eusapia Palladino).


Jurorzy postanowili ponadto wyróżnić honorowo – jako propozycję szczególnie wartościową, ze względu na podjętą w niej problematykę polskiego Śląska – sztukę „Syn ziemi czarnej” Romana Kocura (godło Lambda).

Jury Konkursu wyróżnia również sztukę „Podła dzielnica” Małgorzaty Zawadki (godło Łucjatom) – doceniając podjęcie problematyki współczesnej nierówności społecznej i zaskakujący pomysł dramaturgiczny.

W imieniu Jury Konkursu „NIEPODLEGLI”

Janusz Majcherek
– Przewodniczący

Konkurs na Nową Polską Sztukę Teatralną rozstrzygnięty

Konkurs na Nową Polską Sztukę Teatralną rozstrzygnięty

Konkursu na Nową Polską Sztukę Teatralną „NIEPODLEGLI”

VOD

The Smashing Pumpkins – Oceania Live at NYC

Videofan, Zygmunt Rytka